Psychoterapie pro onkologicky nemocné.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Olga Kunertová

Každé onemocnění, tím spíše onemocnění závažnou, život ohrožující chorobou, znamená pro člověka ztrátu dosavadních jistot, ohrožení všech zvyklostí a přesvědčení, o která se do té doby opíral. Je to jistě současně příležitost, přestat být na těchto jistotách závislý a udělat svůj život svobodnější. Především je to však životní situace bolestná a náročná, subjektivně logicky neprožívaná právě pozitivně. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007