Quality of life and patient (pt) preference for oral chemotherapy in metastatic colorectal carcinoma (MCRC): Comparison of XELOX and FOLFOX regimens.

Konference: 2008 44th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Patient Care

Číslo abstraktu: 20697

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Abstrakt byl publikován v Supplementu časopisu

Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 26, No. 18S (June 20 Supplement), 2008.

Datum přednesení příspěvku: 2. 6. 2008