Radikalita konzervativních prs šetřících operačních výkonů a kosmetický efekt - naše zkušenosti a výsledky

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 49p

Autoři: MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Jindřiška Mergancová

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013