RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE U MLADÉ ŽENY, ÚSKALÍ A NÁSLEDKY

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p001

Autoři: J. Schraml; V. Hynek; M. Hálek; V. Foldyna; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Autoři referují a případu velmi mladé pacientky, u které byl diagnos- tikován infiltrující papilocarcinom močového měchýře. U této pacientky bylo vzhledem k nálezu nutno provést radikální cystektomii i se všemi následky pro její další fertilní období, protože se jednalo o nerodivší ženu.

Následně vzhledem k rozsahu onemocnění pacientka po zhojení po cystektomii prodělala adjuvantní chemoterapii a je více jak 1,5 roku bez známek recidivy onkologického onemocnění.

Časná indikace k rozsáhlému radikálnímu výkonu má statisticky největší procento vyléčených pacientů, ale má to i své následky na kvalitu a naplnění života u eventuálně vyléčeného nemocného. Vše je nutno pečlivě zvážit a pacienta na to připravit.

Pacientka se vdala a je plně pracující; její největší obtíže jsou nyní ze změny sexuálního života a nemožnosti otěhotnění, hyperkontinenci řeší ČIK a s tím plně spokojena. Nyní zvažuje možnost adopce či využití vlastního vajíčka ...

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006