Radikální laparoskopická trachelectomie - indikace a strategie

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Radek Chvátal

Radikální   trachelectomie   se   pojí   historicky   se   jménem    prof.    Dargeanta, který před dvaceti lety provedl první radikální laparoskopickou hysterectomii a nedlouho poté radikální trachelectomii v indikaci časných stadií karcinomu hrdla děložního. Presentoval 86 operací provedených ve stadiu T1a2 - T1b1.

 

Přes  negativní  kritiku  některých  onkologických  společností  se  operace  etablovala v následujících indikacích: Do stadia T1b1 bez angioinvase, zbytek hrdla má dosahovat délky 15 mm (zachování uzávěrového systému), 5 mm vzdálenost od měřitelné hranice invase, resp. od hranice konisátu. Sporná zůstává indikace v případech adenokarcinomů pro jejich multifokalitu a endocervikální propagaci. Jsou pracoviště posyktující neoadjuvantní radiaci u stadií T1b1, následný výkon pak nelze označit jako radikální trachelectomii, ale jen trachelectomii v neoadjuvantně ošetřeném terénu.

 

Podmínka radikality parametránní musí být splněna tak, jako u standardního výkonu, což technicky znesnadňuje postup z následujících důvodů. Při vaginálním přístupu jen málo operatérů ovládá klasickou techniku Schautovu a vzhledem k časté nuliparitě a tím omezené mobilitě cervixu je podmínka radikality téměř nesplnitelná. Nabízí se standardní abdominální postup, anebo minimálně invasivní, který jsme ve čtyřech případech použili.

 

Laparoskopický přístup lze samozřejmě substituovat robotickým. Sporným bodem zůstává resekce pars vasculosa, kterou je nutno považovat u stadia T1a1 s lymfagioinvasí za obligatorní.

 

Další technickou obtíží je odhadnutí resekční linie tak, aby byly splněny výše uvedené podmínky kvality zbytkového čípku a onkologické suficience preparátu.

 

Cílem operace je zachování fertility, kterou časově omezujeme, doporučujeme zvolit metodu asistované reprodukce.

 

Data nejsou homogenní, poslední studie AJOG z roku 2012 zahrnuje 96 operovaných žen z nichž 55 otěhotnělo. Detailní epidemiologický rozbor lze nalézt J Perinat. Med. 2012 Jun 17.

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013