RADIOTERAPIE NÁDORŮ HLAVY A KRKU Z POHLEDU RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku; Radioterapie

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 068

Autoři: Dis. Veronika Hůlková; Daniela Burkoňová; Dana Francová

Východiska:

Radiologický asistent je při přípravě pacienta na ozařování nádorů hlavy a krku důležitou součástí celého týmu (dále lékař, fyzik, technik, operátor verifikačního systému, všeobecná sestra). Doprovází pacienta od lokalizace, výroby termoplastické fixační masky přes plánovací CT, simulaci až po vlastní ozáření.

Cíl:

Smyslem správného nastavení polohy pacienta je optimální ozáření patologických struktur a protekce zdravých tkání. Toho dosáhneme mj. zamezením pohybu pacienta, a tím dosažení správné lokalizace cílového objemu vzhledem k pozici zdroje ionizačního záření. Velkou pomocí je termoplastická fixační maska, tvarovaná na míru každého pacienta. Umožňuje umístění značek pro nastavení na lineárním urychlovači, což zvyšuje přesnost toho nastavení a komfort pacienta. Nevýhodou je možný vznik dermatitidy vyššího stupně ozařované pokožky z důvodu zvýšení povrchové dávky materiálem masky.

Závěr:

Radiologický asistent přichází s pacientem denně do styku, sleduje subjektivní a objektivní změny na pacientovi, je první linií při řešení jeho potíží a má výrazný vliv na vytvoření příjemného prostředí při onkologické léčbě, která trvá zpravidla 6–7 týdnů.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014