Radiotherapy With Rituximab Is Better than Radiotherapy alone In First Line Treatment Of Localized Follicular Lymphoma. Time To Change a Standard Strategy?

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 624. Lymphoma: Therapy with Biologic Agents, excluding Pre-Clinical Models: Poster III

Číslo abstraktu: 4388

Autoři: Doc.MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.; MUDr. Kateřina Benešová, CSc.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; Nataša Kopalová; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Milan Matuška, Ph.D.; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013