Reiradiace lokoregionálních recidiv bronchogenního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 171

Autoři: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.; MUDr. Miroslav Čecháček; A. Václavík; RNDr. Ivo Přidal, CSc.

Úvod
K lokoregionálním recidivám po předchozí radioterapii dochází u 50-65% nemocných. U 25-30% nemocných jsou tyto recidivy jediným projevem nemoci a jsou spojeny se závažnou symptomatologií, která zhoršuje kvalitu života nemocných [Perez 1987]. Je relativně málo publikací zabývajících se proveditelností a vedlejšími nežádoucími účinky reiradiace. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007