Reiradiace nádorů hlavy a krku - ano či ne?

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku; Radioterapie

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 20

Autoři: MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Petr Pospíšil; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012