Relative Expression of Ikaros Isoforms Has a Prognostic Impact in Phildelphia-Negative Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Disordered Gene Expression

Číslo abstraktu: 1282

Autoři: MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009