Řešení nádorů VDN a RINOBAZE

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Léčba nádorů ORL, jejich hodnocení

Číslo abstraktu: 28

Autoři: MUDr. Milan Svoboda; MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.; MUDr. Vladimír Přibáň

Od roku 1963 je považována za „zlatý standard“ při řešení nádorů vedlejších nosních dutin kraniofaciální resekce. S vývojem endoskopických technik se od roku 1997 rozvíjí nejprve kombinovaný – endoskopický a  transkraniální  přístup  při  řešení  těchto  nádorů,  a  v posledních  letech  začíná  převládat endoskopický přístup.  Ve srovnání  s kraniofaciálními  resekcemi  jsou tyto  typy operací  zatíženy menší morbiditou (u KFR až 40 %), méně častými a méně závažnými komplikacemi, při srovnatelných výsledcích léčby.  Indikace  rozsahu  a  způsobu  operace,  je  stanovena  podle  typu  nádoru,  jeho  rozsahu  a  zejména invazivity do okolí (intrakranium, očnice, oční nerv, kostěnné ohraničení VDN). Pooperační radioterapie či chemoterapie je řešena onkologem podle histologického nálezu a velikosti resekce nádoru. Tyto operace provádí v naší nemocnici otolaryngolog a neurochirurg, operace jsou prováděny s pomocí CAS (navigované chirurgie).

V Nemocnici    České    Budějovice,    a.s.    jsme    poprvé    provedli    kombinovanou    operaci estezioneuroblastomu v roce 2004 u mladé pacientky, kde bylo i postižení lymfatických uzlin na krku oboustranně. Pacientka je sledována celých 8 let a je bez recidivy nádoru. Od roku 2004 jsme řešili (NCH a ORL) celkem 19 pacientů s nádory VDN. Celkem 13 pacientů s nálezem dlaždicobuněčného karcinomu, z  toho  5x  dobře  diferencovaný,  3  pacienty  s estezioneuroblastomem  a  po  jednom  s angiosarkomem, maligním melanomem a adenokarcinomem LG. Zemřeli 3 pacienti s dlaždicobuněčným karcinomem a 2 pacienti s estezioneuroblastomem. Průměrný  věk pacientů  je 51,8 roku, v rozpětí 27 - 67 let. Průměrná doba sledování pacientů  je 34,2 měsíce v rozpětí 6 - 84 měsíců. 11 pacientů  ze 14 žijících je bez nálezu nádoru. Dispenzarizace je prováděna v onkologicko - ORL -  NCH týmu, je prováděna endoskopie s odběrem biopsie a provádí se MRI. Počet pacientů neumožňuje statistické závěry z léčby, nicméně náš postup je v souladu s posledními trendy v přístupu k léčbě takto onkologicky nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2012