RESISTANCE TO IMATINIB: WT-1 AS A POSSIBLE MARKER FOR THE EVALUATION OF UPFRONT RESISTANCE, ROLE OF KINASES OTHER THAN BCR-ABL IN SECONDARY RESISTANCE

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 10. Chronic myeloid leukemia

Číslo abstraktu: 1080

Autoři: Ing. Eva Ratajová (Otáhalová); Veronika Ullmannová; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005