Results from a randomized phase III trial of decitabine versus supportive care or low-dose cytarabine for the treatment of older patients with newly diagnosed AML.

Konference: 2011 47th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Zhoubné nádory prsu

Téma: Leukemia, Myelodysplasia, and Transplantation - Leukemia

Číslo abstraktu: 6504

Autoři: X-G Thomas; Anna Dmoszynska; A Wierzbowska; Prof. M.D. Kazimierz Kuliczkowski, PhD; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; T Shelekhova; J Gau; Wen-Chien Chou; MD Rena Buckstein; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; C Kuo; O Rocafiguera; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); MD Farhad Ravandi Ravandi; M.D. Hagop M. Kantarjian

Plný text abstraktu(odkaz vede na stránky ASCO)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu

J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 6504)

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2011