Retrospektivní analýza imunofenotypu subpopulací v kostní dřeni u dětí s myelodysplastickým syndromem a aplastickou anémií

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Akutní leukémie/Myelodysplázie

Číslo abstraktu: 1301

Autoři: MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; MUDr. Martina Suková; Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; MUDr. Elena Vodičková; RNDr. Johana Housková; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; MUDr. Renata Formánková; MUDr. Petr Smíšek; MUDr. Kateřina Zdráhalová; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008