Reverzní izolace - aktuální situace na transplantačních centrech ve střední a východní Evropě

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1223

Autoři: Bc. Ivana Chvojková; Zdena Hlinková; Jana Ščudlová; Vladimíra Pavlicová; Karolína Moravcová, Ph.D.; Bc. Jitka Wintnerová; Mgr. Lucie Vylitová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008