RISK-ADAPTED IMMUNOCHEMOTHERAPY OVERCOMES THE NEGATIVE PROGNOSTIC IMPACT FCGRIIIA OF THE RECEPTOR GENOTYPE IN PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 32. Non-Hodgkin lymphoma - clinical

Číslo abstraktu: 0306

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; Mgr. Šárka Rožmanová ; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007