RITUXIMAB ENHANCES CELL-MEDIATED CYTOTOXICITY IN PATIENTS WITH B-CELL LYMPHOMA: IN VIVO STUDY OF NK/T-LYMPHOCYTES ACTIVITY

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 31. Non-Hodgkin lymphoma - biology

Číslo abstraktu: 0296

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; Mgr. Marek Novák; RNDr. Zuzana Pikalová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007