Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVII. Nádory plic

Číslo abstraktu: 157 (p280)

Autoři: MUDr. Ladislav Mitáš; MUDr. Martin Sobotka; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Ivičic; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.

Souhrn

Cíl práce: Studium příčin vzniku pooperačních komplikací v časném i pozdním pooperačním období u pacientů operovaných pro primární či sekundární plicní malignitu...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008