ROLE IMUNITNÍHO SYSTÉMU V OBRANĚ PROTI NÁDORŮM A STRATEGIE PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 015

Autoři: Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

V přednášce budou, na základě nových poznatků, diskutovány současné názory na roli imunitního systému v obraně proti nádorovým onemocněním a bude diskutován koncept protinádorové imunoterapie. Budou shrnuty recentní důkazy o tom, že imunitní systém je schopen kontrolovat a regulovat růst nádorových buněk, zejména v raných stadiích karcinogeneze. Výsledky studií na myších i lidských modelech dále potvrzují, že imunitní systém účinně potlačuje nádorové onemocnění v časných fázích, ve stadiu preneoplazie a při úniku nádorových buněk imunitnímu dohledu je již imunitní reakce méně účinná. Tyto nálezy podporují ideu, že pokusy o aplikaci protinádorové imunoterapie v praxi mají největší naději na úspěch, jestliže bude imunoterapie aplikována v časných fázích onemocnění. V pokročilých fázích onemocnění bude zajímavé kombinovat imunoterapii s dalšími léčebnými modalitami. Protinádorová imunoterapie může být teoreticky u lidí s vysokým rizikem vzniku nádoru uplatňována dokonce ještě před rozvojem onemocnění – jako imunoprevence. Očkování proti virům, které způsobují nádorová onemocnění, ukazuje, že imunoprevence může vést k zásadnímu snížení počtu nádorových onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014