ROLE OF FDG-PET IN T-CELL AND NK-CELL LYMPHOMAS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1122p

Autoři: MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. Milan Navrátil; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Lenka Volková; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; MUDr. Zdeněk Král, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008