Role sestry u nemocného s dg. nádorového onemocnění plic

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 020

Autoři: E. Blažková

Obsah přednášky:

• Proč role sestry?
• První kontakt s klinikou – diagnostika
• Nemocní se vracejí
• Terminální stádia
• Závěr

Zamyšlení sestry nad pocity člověka na jeho cestě od zjištění závažného onemocnění až do finálního stádia nemoci.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005