Roscovitine Sensitizes Leukemia and Lymphoma Cells to TRAIL-Induced Apoptosis and Enhances Cell-Mediated Cytotoxicity

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Molecular Pharmacology

Číslo abstraktu: 596

Autoři: MUDr. Jan Molinský; MUDr. Marie Marková, CSc.; MUDr. Magdalena Klánová; Michal Koc; Lenka Beranova; RNDr. Ladislav Anděra, CSc.; Zdenka Ludvikova; Martina Bohmova; Zdenka Gasova; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.; Doc.MUDr. Jan Živný, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010