ROZSÁHLÉ NÁDORY KŮŽE A JEJICH ŘEŠENÍ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Téma: Nádory kůže

Číslo abstraktu: 36

Autoři: MUDr. Pavel Kurial; MUDr. Vladimír Mařík; J. Kasper; H. Janoušková; T. Votruba

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015