Rozvoj zobrazovacích vyšetřovacích metod v pneumologii

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika, patologie, cytologie, genetika, TNM

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Petr Lhoták

Prezentace pojednává o rozvoji diagnostických zobrazovacích metod za použití X paprsků po jejich objevení W.K.Röntgenem. Práce zmiňuje první průkopníky využívající tento objev na poli diagnostiky a terapie. Vychází z prvních zkušeností a popisuje rozvoj jednotlivých zobrazovacích metod v pneumologii. Vynáší jejich přednpsti a a následně překonávání dalšími novými dokonalejšímim technologiemi. Srovnává přínos jednotlivých metod, senzitivitu a specificitu. V závěru se dotýká vrcholných technologií jako jsou multidetektorové počítací tomografy a jejich dokonalé SW vybavení. To ovšem neznamená, že klasický sumační snímek hrudních orgánů ztrácí svoje postavení v algorytmu zobrazovacích metod.
  1. Ferda, Novák, Kreuzberg: Výpočetní tomografie. Galén 2002
  2. Naidich, Webb, Müller: Computed Tomography and Magnetic Resonance of the Thorax, Lippincot-Raven 1999
  3. Ort: Radiodiagnostika. IPVZ Brno 1999


Tato prezentace není k dispozici v dostatečné grafické kvalitě pro online zobrazení.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009