Safe allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for renal cell carcinoma: Novel approach using selective depletion of alloreactive donor T cells.

Konference: 2008 44th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Lymphoma and Plasma Cell Disorders

Číslo abstraktu: 19509

Autoři: RNDr. Libor Hanák, PhD.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; RNDr. Eva Matějková; Mgr. Veronika Foltánková; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; Ellen S. Vitetta, Ph.D.

Abstrakt byl publikován v Supplementu časopisu

Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 26, No. 18S (June 20 Supplement), 2008.

Datum přednesení příspěvku: 2. 6. 2008