Salvage chemotherapy in patients with recurrent germ cell tumors (GCT)

Konference: 2007 14th ECCO - the European Cancer Conference - účast ČR

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: P#4536

Autoři: MUDr. Martin Foldyna; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; MUDr. Zuzana Donátová; E. Vorilková; MUDr. Drahomíra Kordíková

Citation: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 309


Plný text abstraktu

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2007