Sběr dat, jejich kompletace a dohledávání, doplňování v tiskopisu Hlášení novotvaru

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 214

Autoři: MUDr. Bc. Milena Roušarová; I. Víchová; Bc. Jana Roušarová

Hlášení zhoubných nádorů bylo na území ČR zavedeno od 1. 1. 1951 za účelem zajištění včasné diagnostické, léčebné,dispenzární péče onkologických pacientů a získání statistického přehledu o zhoubných nádorech – incidence, mortality.
Hlásí se na tiskopisu Hlášení novotvaru, který také prodělal určitý vývoj v rozsahu evidovaných údajů.
Hlásí zdravotnické zařízení, v němž bylo nádorové onemocnění nově zjištěno, jde o povinné hlášení,které je součástí zdravotnické dokumentace. Hlášenka je odesílána na okresní pracoviště NOR (Národního onkologického registru) podle místa trvalého bydliště nemocného.
Pracovníci NOR jednotlivé hlášenky evidují – kompletují histologií,operačním nálezem,propouštěcí zprávou eventuelně s Listem o prohlídce mrtvého a pitevním protokolem. Provádí se kontrola údajů,jejich doplnění, oprava a dále zadání do PC systému.

Počet nově nahlášených ZN v regionu ZPČ.Rozbor dohlášení v okrese Rokycany.
Nedílnou součástí práce je i takzvané dohlašování nových případů za některá ZZ, lékaře nebo také jen dle Listu o prohlídce mrtvého (DCO – Death certificate only)
Sestry, THP, lékaři NOR nejen sledují hlásitelnost ale i podílí se na kvalitě údajů v hlášenkách samotných.
Autoři ve sdělení poukazují nejen na zvyšující se incidenci, ale na % podhlášennosti u některých nádorových topik.

I přes dohlašování je stále určité procento (cca 10-20%) nenahlášených nádorových onemocnění a to jak v kategorii Novotvary in situ D00-D09, tak Novotvary nejistého nebo neznámého chování D37-D48, ale bohužel i v kategorii Zhoubné novotvary C00-C97.
Je příčinou tohoto stavu:

  • nevědomost lékařů o povinnosti hlásit zhoubný novotvar

  • neochota lékařů vyplnit tiskopis Hlášení novotvaru

  • obecně přetížení lékařů administrativou……… ???

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004