Sborník přednášek

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Sborník v pdf

Číslo abstraktu:

Autoři: kolektiv autorů

Sborník přednášek z Jihočeských onkologických dnů s názvem Diagnostika a léčba nádorů
vaječníku, čípku a těla děložního je k dispozici také ve formátu pdf.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2010