Screening nádorů prsů v České republice. Role zdravotních sester ve výchově veřejnosti k prevenci.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 117

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Podle dat Národního onkologického registru (NOR) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se poprvé v moderní historii českého zdravotnictví zastavila a dokonce se začíná snižovat úmrtnost na rakovinu prsu.
Kde jsou kořeny tohoto úspěchu? Pokroky v léčbě jistě pomáhají snižovat průběh křivky úmrtnosti, klíčem k nižší úmrtnosti žen nemocných rakovinou prsu je však včasná diagnostika: nalezení nádoru v nejmenší zobrazitelné velikosti, především v nehmatných stadiích. U převážné většiny nádorů platí, že malý nádor znamená dobře léčitelný nádor. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007