Screening sporadického kolorektálního karcinomu v České republice

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 10

Autoři: plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Klíčová slova: screening – adenomový polyp – kolorektální karcinom – okultní krvácení – kolonoskopie – populační studie

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila kriteria pro screening (tj. vyhledávání bezpříznakových jedinců) chorob, které závažným způsobem, ohrožují zdravotní stav populace (1). Rozhodujícím kriteriem je snížení úmrtnosti na chorobu, jejíž screening se provádí. Splnění tohoto kriteria při screeningu kolorektálního karcinomu (KR-CA) programem, založeném na testování asymptomatických jedinců na přítomnost okultního krvácení ve stolici (FOBT), který byl zaveden také v České republice, bylo prokázáno od roku 1993 dvěma studiemi typu case-control (2,3) a dále zejména třemi prospektivními, randomizovanými, kontrolovanými studiemi, které nezávisle na sobě prokázaly snížení úmrtnosti na KR-CA v depistážované populaci o 15-33% (4,5,6). Tento program je zaveden v SRN od roku 1977 jako součást bezplatné protinádorové prohlídky. V roce 1995 byl doporučen tento program sborem nezávislých odborníků ministerstva zdravotnictví USA (7) a v roce 1998 sborem expertů European Group for Colorectal Cancer Screening (8). V roce 2001 sbor nezávislých odborníků ministerstva zdravotnictví USA analyzoval současné preventivní programy ve Spojených státech podle významu sledované choroby pro stav národního zdraví a účinnosti preventivního programu. Na základě těchto kriterií bylo stanoveno v USA osm prioritních preventivních programů a z orgánových malignit byl mezi ně zařazen pouze screening KR-CA (9). Veškeré screeningové programy jsou založeny na provádění kolonoskopických vyšetření v různých časových intervalech, závisejících na rodinné anamnese, velikosti polypů a jejich histologické struktuře. Alternativou ke kolonoskopii je kombinace flexibilní sigmoideoskopie a irigografie, ale tato technika se v širším měřítku neujala. Naopak vyspělé země nabízejí ať již v rámci rozsáhlých studií, nebo standardně, jako alternativu k vyšetření okultního krvácení screeningovou kolonoskopii. Zkoumá se i vypovídací schopnost méně invazivních zobrazovacích metod, jakou je například virtuální CT kolografie. Screeningový program v rámci České republiky je od roku 2000 standardizován a v podobě doporučení k dispozici odborné veřejnosti (10).

Literatura
 1. Gnauck R: World Health Organization Criteria for Screening. In: Winawer SJ, Schottenfield D, Sherlock P (vyd): Colorectal cancer: prevention, epidemiology and screening. Raven Press, New York, 1980: 175-180
 2. Wahrendorf J, Robra BP, Wiebelt H et al: Effectiveness of colorectal cancer screening: results from a population-based casecontrol evaluation in Saarland, Germany. Eur J Cancer Prev 1993, 2: 221-227
 3. Selby JV, Friedman GD, Quessenberry Jr CP et al: Effect of fecal occult blood testing on mortality from colorectal cancer. A case-control study. Ann Intern Med 1993, 118: 1-6
 4. Mandel JS, Bond JH, Church TR et al: Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. N Engl J Med 1993, 328: 1365-1371
 5. Kronborg O, Fenger C, Olson J et al: Randomised study of screening for colorectal cancer with fecal occult blood test. Lancet 1996, 348: 1467-1471
 6. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MHE et al: Randomised controlled trial of faecal occult blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996, 348: 1472-1477
 7. US Preventive Services Task Force: Guide to clinical preventive services, ed. 2. US Department of Health and Human Services. Washington, DC, 1995
 8. European Group for Colorectal Cancer Screening: Recommendation to include colorectal cancer screening in public health policy. Sevilla Meeting, 14th Nov 1998
 9. Coffield AB, Maciosek, MV, Ginnis JM et al: Priorities among recommended clinical preventive services. Am J Prev Med
  2001, 21: 1-9
 10. Zavoral M, Ladmanová P, Frič P et al.: Kolorektální karcinom – screening, diagnostika, léčba. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče realizovaný ČLS JEP. Praha 2001

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004