Sekundární Epstein-Barrové virus asociovaný velkobuněčný B lymfom u pacienta s angioimunoblastickým T lymfomem - kazuistika

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p07

Autoři: MUDr. Radek Jakša

Angioimunoblastický T lymfom (AITL) je jedním z nejčastěji se vyskytujících non-Hodgkinských T lymfomů, obvykle se manifestuje generalizovanou lymfadenopatií, hepatosplenomegalií, horečkou, kožními změnami a řa­dou jiných systémových příznaků. Vzácně se může u těchto nemocných vyvinout sekun­dární Eptein-Barrové virus asociovaný velko­buněčný B lymfom důsledkem imunodeficitu a následné klonální proliferace B imunoblastů infikovaných EBV. Vznik sekundární B lymfoproliferace je všeobecně považován za znak horší prognózy onemocnění se zkráceným celko­vým přežitím.

My prezentujeme případ 47-letého muže s generalizovanou lymfadenopatií a splenomegalií, u kterého byl diagnostikován AITL z biopsie tříselné uzliny. Pacient podstoupil 4 cykly chemoterapie s CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednison), avšak choroba progredovala. Dvacet pět měsíců po stanovení primární diagnózy lymfadenopatie přetrvávala, navíc došlo k výsevu kožních eflorescencí. Proto byla provedena biopsie axilární uzliny současně s biosií kožní. V uzlině byl potvrzen AITL, v ků­ži pak sekundární EBV pozitivní velkobuněčný B lymfom. Dle literárních údajů bylo doposud popsáno 23 případů tohoto typu.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016