SELECTIVE DEPLETION OF ALLOREACTIVITY AND PRESERVING OF ANTI-TUMOR ACTIVITY OF SPECIFIC T CELL CLONES IN PATIENS WITH LEUKEMIA AND RENAL CARCINOMA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 02. Stem cell transplantation - experimental and clinical

Číslo abstraktu: 0197

Autoři: RNDr. Eva Matějková; Mgr. Zuzana Hroteková; Andrea Stejskalová; Drahomíra Kyjovská; Petra Vidláková; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007