Seniorky a mamografický screening zkušenosti jednoho centra.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XIII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 120

Autoři: MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; MUDr. Marcela Pěchotová

Involuční změny postihující prsní žlázu ženy v seniu mohou výrazně ovlivnit výtěžnost jednotlivých zobrazovacích metodik při záchytu maligního procesu. Existují však také další důvody, které vedou k častým úvahám o efektivitě screeningu u osob vyššího věku. Patří mezi ně biologická povaha nádorů, životní expektace v případě pozitivního nálezu, vliv komorbidit, ekonomická efektivita screeningu, nižší ochota skupiny zapojit se do vyšetřování a celá řada dalších významných faktorů. Často diskutovaný přínos pravidelných screeningových mamografických vyšetření u skupin žen nad 60 a nad 70 let se stal hlavním tématem sdělení, vycházejícího z pětiletých zkušeností se screeningem karcinomu prsní žlázy na vlastním pracovišti v létech 2003-2007.

Závěry
  1. exponenciálně rostoucí účast seniorek ve screeningu
  2. účast ve screeningu je výrazně nepřímo úměrně závislá na věku klientek
  3. překvapivě vysoké procento mastopatické žlázy Tabár IV u seniorek
  4. relativně vysoké zastoupení karcinomů u pacientek s mastopatickou žlázou, především v prvním kole screeningu.
  5. relativně velký počet zachycených karcinomů u skupiny nad 70 let v prvním kole screeningu

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008