Sestra v roli edukátorky sestra-sestra

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S28

Autoři: V. Stankušová

Ve své přednášce se budu zabývat postoji erudovaných sester s douholetými zkušenostmi a znalostmi práce na onkologické klinice v přístupu k mladší generaci sester, které přicházejí na naši kliniku po složení maturitních zkoušek a rovněž sestrami s dlouholetou praxí vykonávanou ve zdravotnictví, ale na klinice s odlišnou odborností a specializací.

Každý z nás ví, že začátky na každém pracovišti jsou nelehké a na onkologické klinice to platí dvojnásob! Vedle hrstky lidí s pozitivní šancí na uzdravení máme mnohonásobné množství pacientů, jejichž šance jsou mizivé nebo také žádné. Toto jsou fakta, která otřesou každým člověkem s empatickým přístupem k lidem a je na nás, abychom našim novým kolegyním – sestrám, začínajícím pracovat na našem oddělení pomohly.

Často se setkávám s názory a postoji, jak nejlépe vychovávat pacienty, vést je ke spolupráci a do ošetřovatelského procesu zapojovat i rodinné příslušníky nemocných. Spokojený pacient, to je nelehký úkol a je správné se touto problematikou neustále zabývat, nezapomínejme však na kolegyně, nové a začínající, aby i ony se cítily na pracovišti potřebné a s naší pomocí kvalifikované pro svou náročnou práci.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005