Sexoterapeutické přístupy k radikálním operacím prsu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 171

Autoři: MUDr. Václav Urbánek, CSc.; Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Cílem našeho příspěvku je nastínit oživení či rozšíření mezioborové spolupráce lékařské sexuologie a plastické chirurgie. Jsme totiž toho mínění, že v moderní medicíně 21. století právě na pomezí lékařských disciplín, či dokonce v jakémsi mrtvém prostoru mezi nimi, vznikají a budou vznikat výstupy odborně zajímavé a pro nemocného člověka - věřme - vysoce prospěšné...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008