SHORTENING OF NEUTROPENIA IN LYMPHOMA PATIENTS AFTER TRANSPLANTATION OF LIN ENRICHED CELLS EXPANDED EX VIVO

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 4. Stem cell transplantation - experimental

Číslo abstraktu: 0362

Autoři: prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Kořístek; MVDr. Jaroslava Vinklárková; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006