Skúsenosti s paliatívnou liečbou onkologických pacientov v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L31

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

1. júla 2003 bol v Bardejovskej Novej Vsi (2 km od Bardejova) otvorený prvý hospic na Slovensku. Hospic Matky Terezy v BNV zriadila Arcidiecézná charita v Košiciach. Má 20 ložok pre pacientov a izby pre príbuzných. Poskytuje komplexnú starostlivosť (biologickú psychologickú, sociálnu, spirituálnu) pre ťažko chorých a zomierajúcich v tomto regione východu Slovenska. Významnu čast pacientov tvoria pacienti s onkologickými chorobami.

V hospici pracuje na plný úvazok lekár s atestáciou vo všeobecnom lekárstve. Menší pracovný úvazok má aj onkolog, internista, neurolog a psychiater. Je tu zamestnaných 10 zdravotných sestier a jedna rehabilitačná sestra. Raz do týždňa sa konajú v hospici bohoslužby. Duchovný však navštevujú pacientov podľa potreby personálu hospicu, pomáha aj tým dobrovolníkov. Od otvorenia do 31. 12. 2004 bolo prijatých do hospicu 63 pacientov s onkologickým ochorením (v roku 2003 13 zo 42 prijatých, v roku 2004 50 zo 102 prijatých). Najmladší onkologický pacient mal jeden rok, najstarší 95 rokov. Prevážnu časť onkologicky chorých tvorili pacienti s chronickou nádorovou bolesťou a poruchami výživy.

Hospic v BNV významne obohatil možnosti kvalitnej, komplexnej paliatívnej starostlivosti ťažko chorých onkologických pacientov.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005