Sledování spermatogeneze u mužů s Hodgkinovým lymfomem pomocí průtokové cytometrie

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Zdravotní laboranti (XI. Konference)

Číslo abstraktu: 1288

Autoři: Hana Ouvínová; Ing. Marie Havranová; MUDr. Jana Marková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008