Sledování změny hladiny metalothioneinu u pacientů s terapií platinovými léčivy

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 004p

Autoři: Mgr. Ivo Fabrik; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; Ing. Jiří Kukačka; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Cisplatina je stále nejčastěji používaným cytotoxickým prostředkem při léčbě různých druhů nádorových onemocnění. V osmdesátých letech minulého století byla vyvinuta platinová léčiva „druhé generace“, jejichž zástupcem je karboplatina [cis-diamino(1,1-cyklobutan-dikarboxyláto) platnatý komplex)], jako méně toxická alternativa k cisplatině vykazující méně vedlejších efektů. Zatímco oxaliplatina [oxaláto-1,2-diaminocyklohexan platnatý komplex] byla navržena v letech devadesátých jako další, již „třetí generace“ platinových léčiv. Její hlavní předností je schopnost překonání resistence nádorových buněk vůči (... text v předloze nedokončen)

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007