SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (SLL): RETROSPECTIVE ANALYSIS FROM THE REGISTRY OF CZECH LYMPHOMA STUDY GROUP

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkin lymphoma - Clinical II

Číslo abstraktu: 0429

Autoři: MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. Jana Šálková, CSc.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.; MUDr. Milada Jankovská; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; Mgr. Hana Krejčová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009