SOLITÁRNÍ METASTÁZA UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU DO LEDVINY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 174

Autoři: MUDr. Petr Prošvic; Tomáš Kovář; MUDr. Abdulbaset Hafuda

Východiska:

Uroteliální karcinom velmi vzácně metastazuje krevní cestou do parenchymu ledviny. Velice vzácně se pak jedná o solitární metastázu.

Popis případu:

V březnu 2011 byla na našem pracovišti provedena radikální cystektomie a nefroureterektomie vpravo s nálezem uroteliálního karcinomu močo­vého měchýře pT2a, pN0, M0, G2 a uroteliálního karcinomu pánvičky ledvinné pTa, N0, M0, G2. Dle CT nálezu z prosince 2010 byla na horním pólu levé ledviny denní cysta velikosti 20 mm. Dále pacient sledován dle zvyklostí. Při kontrolních UZ nebyla progrese nálezu na levé ledvině. Při kontrolním CT z října 2012 je již popisován velice suspektní tumor horního pólu levé ledviny velikosti 37 mm. V lednu 2013 byla provedena resekce levé ledviny. Histologicky zjištěno me­tastatické ložisko uroteliálního karcinomu radikálně odstraněné.

Závěr:

V naší kazuistice se jedná o velmi raritní formu solitárního metastazování uroteliál­ního karcinomu do parenchymu ledviny.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013