Souběžná kvantifikace 10 Th1/Th2 cytokinů pomocí průtokové cytometrie: onkologický náhled a technická zpráva.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 224 (p225)

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Bc. Ladislava Bačíková

Vyzrálé T-lymfocyty diferencují pod vlivem určitých faktorů veš funkčně odlišné subsety, které se liší produkcí rozdílných spekter cytokinů. Výchozí populace naivních T-lymfocytů se označuje Th0, které mohou diferencovat, zpravidla pod dlouhodobějším vlivem mikrobiálních antigenů, do Th1 subsetu; po stimulaci nebakteriálních a nevirových antigenů (často enviromentálního původu např. alergenů) do buněk Th2 subsetu a konečně mohou diferencovat do Th3 subsetu. Mimo specifickou antigenní stimulaci je pro vyzrávání Th0 buněk určující cytokinové prostředí. Lymfocyty Th1 subsetu hrají úlohu především v buněčné cytotoxicitě, pro jejich vyzrávání je nezbytná přítomnost IL-12, IL-18, IL-1, a IFNγ, a výsledkem je pak produkce cytotoxických mediátorů jako je IFNγ, IL-2 a TNF. Th2 lymfocyty hrají úlohu při regulaci tvorby protilátek, pro vyzrávání do tohoto subsetu je nezbytná přítomnost IL-13 a IL-4. Th2 buňky pak produkují IL-4 (produkce protilátek), IL-5 (diferenciace eozinofilů), G-CSF(diferenciace granulocytů), IL-6 (hepatocytární produkce bílkovin akutní fáze) a také IL-2. Th3 buňky mají regulační úlohu protizánětlivého až imunosupresivního charakteru tlumící aktivitu Th1 buněk produkcí IL-10 a TGFß. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007