Současné indikace k vysokodávkované chemoterapii s podporou PBSC v léčbě germinálních nádorů varlete.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 221

Autoři: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Štěpán Tuček, PhD.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Nádory varlete patří mezi nejlépe léčitelná onkologická onemocnění. Incidence nádorů varlat má obdobně jako u dalších onkologických onemocnění vzestupnou tendenci. Zatímco v roce 1995 bylo diagnostikováno 321 nových onemocnění, tak v roce 2005 bylo hlášeno 444 případů. Většina onemocnění je diagnostikována v časném stadiu onemocnění. V roce 2005 bylo diagnostikováno 53,8% ve stadiu I, ve stadiu II 13,7% a III 11,5%. Ve velmi pokročilém stadiu onemocnění IV bylo diagnostikováno pouze 0,2% případů, což odpovídá 88 pacientům. Stále však přetrvává v databázi ÚZIS vysoké procento pacientů bez stanoveného klinického stádia. V roce 2005 to bylo 53,1% případů. Celkový počet pacientů diagnostikovaných ve velmi pokročilém onemocnění může být tedy větší....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008