Současné možnosti symptomatické léčby dušnosti u pokročilých neonkologických onemocnění v paliativní péči

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006