Současné možnosti symptomatické léčby kašle

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jana Kaplanová

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006