Současné možnosti využití monoklonálních protilátek v protinádorové léčbě.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Vyzvaná přednáška

Číslo abstraktu: 002

Autoři: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010