SOUČASNÝ POHLED NA KLASIFIKACI TESTIKULÁRNÍCH GERMINÁLNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat I

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Histopatologická diagnostika testikulárních nádorů je v současné době standardizována v podobě klasifikace WHO, vydané v roce 2004. Toto klasifikační schéma nedoznalo žádných podstatných změn ve srovnání s předchozími klasifikacemi. I nadále platí, že většina nádorů, vychází z germinálních buněk a histopatologické vyšetření zůstává základní diagnostickou metodou, ze které vychází volba dalšího terapeutického postupu.

Důležitou zásadou je dostatečně extenzivní vyšetření nádorové tkáně, aby byly zachyceny všechny součásti často heterogenních nádorů. V případě určitých nesrovnalostí mezi klinickým nálezem a závěry patologa je nutno pokračovat ve vyšetření. Pro určení stagingu je možno doporučit TNM systém.

Určité diskrepance mezi závěry jednotlivých patologů se mohou vyskytnout v oblasti identifikace heterologních buněk nádorových struktur, známek angioinvaze, správné typizace a identifikace intratubulárních germinálních nádorů a v některých případech při rozlišování neseminomových nádorů od seminomů. V zahraničí se proto doporučuje opakované vyšetření druhým patologem ve specializovaných centrech. U nás si může, podle doporučení Společnosti českách patologů ČLS JEP, vyžádat tzv. druhé čtení patolog, ošetřující lékař a v odůvodněných případech i pacient.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005