Současný stav a perspektivy orofaciálnmí chirurgie

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 07

Autoři: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012