Současný stav guidelines léčby bronchogenního karcinomu v ČR

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_15

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou na karcinom plic. Rakovina plic je u nás zdaleka nejčastějším zhoubným nádorem u mužů. U žen je incidence tohoto nádoru asi čtyřikrát nižší než u mužů, ale znepokojující je skutečnost, že u žen křivka incidence trvale stoupá. Ročně umírá na karcinom plic v České republice více než 5 500 nemocných (4 227 mužů a 1 341 žen za rok 2003). Mortalita na karcinom plic se sice u mužů mírně snižuje, za posledních 25 let klesla asi o 15 %, ale stále je velmi vysoká a u žen dochází, stejně jako u incidence, k trvalému vzestupu mortality.

Nejlepší léčebné výsledky dává chirurgické odstranění nádoru. Většina nemocných je odkázána na konzervativní způsob léčby, ozařování a chemoterapii. Konzervativním postupem se obvykle nepodaří dosáhnout úplného vyléčení, ale při správné indikaci lze dosáhnout prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Léčbu rakoviny plic je nutné provádět na specializovaných pracovištích pneumologických nebo onkologických. Ve větších centrech, adekvátně vybavených pro rychlou diagnostiku a léčbu plicní rakoviny, jsou léčebné výsledky lepší než na pracovištích, která nejsou na tuto problematiku specializována a léčí jen malý počet pacientů.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007