prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

FN Na Bulovce, KPHCH, 3. LF UK, IPVZ (Budínova 2, 180 81 Praha)

E-mail: zatloukp@fnb.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta